Projekti

07.11.2023.   /  

Vode

Gradili smo sustav za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja, a dobili pročišćene otpadne vode 3. stupnja

Gradili smo sustav za pročišćavanje otpadnih voda 2. stupnja, a dobili pročišćene otpadne vode 3. stupnja

 

Donji Miholjac, grad od 10.000 stanovnika na Dravi trebao je unaprijediti svoj sustav pročišćavanja otpadnih voda kako bi očuvao kvalitetu rijeke Drave, te zaštitio staništa divljih životinja i na kraju, osigurao kvalitetniji život ljudi koji žive u okolici.

Svako korištenje vode iz vodovoda za različite namjene onečišćuje vodu i mijenja joj fizikalna, kemijska i biološka svojstva. Tako nastale otpadne vode bilo industrijske, kućanske, poljoprivredne ili oborinske potrebno je prikupiti, te pročistiti i odvesti u prijemnik bez štetnih posljedica za okoliš.

Obrada otpadnih voda i izgradnja uređaja za pročišćavanje na kraju sustava gradske kanalizacije ali i u okviru industrijskog pogona prije upuštanja u gradski kanalizacijski sustav danas je gotovo imperativ za svaku razvijenu ili i ruralnu sredinu.

Od zastarjelog pogona malog kapaciteta, do novog pogona koji pokriva sve potrebe stanovnika

 

Kad smo preuzeli projekt, objekt uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Donjeg Miholjca obavljao je  tek funkciju 1.stupnja pročišćavanja otpadnih voda (taloženje i mehaničko pročišćavanje), čime su se u prirodu i vodne resurse još uvijek vraćale vode zagađene biološkim tvarima, te sitnijim česticama.

Primarni tretman (1. stupanj) kreće od ulazne crpne stanice na kojoj se uz pomoć grube i fine rešetke odvija proces izdvajanja krupnih nečistoća te krupnih čestica mulja i sedimenta, masti i pijeska na uređaju za pjeskolov i mastolov.

Rekonstrukcija je predvidjela nadogradnju i proširenje funkcionalnosti na razinu 2. stupnja pročišćavanja otpadnih voda (biološka obrada, sekundarno taloženje i obrada mulja).

Sekundarni tretman (2. stupanj) temelji se na biološkim procesima za uklanjanje biorazgradivih organskih tvari. Postupak se odvija se unutar eliptičnog biološkog bazena (Orbal) sa rotirajućim biološkim diskovima i dva sekundarna taložnika.

Otpadna voda se konstano miješa s određenim volumenom i koncentracijom mulja, te  dolazi do sedimentacije aktivnog mulja (sekundarni mulj), dok se dio mulja vraća u biološki bazen kako bi se maksimalno iskoristila njegova posobnost razgradnje. Ostatak mulja se odvodi na obradu i dehidraciju u objektu za strojnu dehidraciju.

Pogon UPOV-a Miholjačkog vodovoda

Biološki bazen sa rotirajućim diskovima

Kako upravljati pročišćavanjem

Zbog zaštite djelatnika, ali i efikasnijeg rada postrojenja, naš je zadatak bio projektirati kompletan

nadzorno-upravljački sustav sa SCADA sustavom koji se sastoji od:

  • razdjelnika upravljanja,
  • PLC elektroinstalacija
  • mjerne instrumentacije

Projektirano opterećenje uređaja nakon rekonstrukcije je 8000 ekvivalent stanovnika (ES).

 

4 cjeline sustava nadzora i upravljanja

 

Prvo je izvedena kompletna elektroinstalacija postrojenja sa postavljanjem temeljnog uzemljivača, gromobranske instalacije, instalacije izjednačenja potencijala, kabelskih instalacija i kabelskih trasa, kako bi  ATO mogao jamčiti sigurnost i trajnost sustava.

Nakon pripremnih radova na elektroinstalacijama, mogli smo pristupiti provedbi automatizacije i nadzora upravljačkog sustava.

Kompletno rješenje nadzorno-upravljačkog sustava postavljeno je na SIEMENS SIMATIC 317PN-DP procesoru sa SIMATIC-ET200M distribuiranom periferijom.

Svaki od 4 segmenta ima svoj senzorski sustav, sustave osiguranja i nadzora ispravnog funkcioniranja prema postavkama uređaja uključenih u taj sustav, te provjeru prijenosa vode i mulja iz koraka u korak.

Sve se aktivnosti paralaleno nadziru iz upravljačke sobe. Komunikacija upravljačke sobe sa distribuiranom periferijom odvija se preko optičkog redundantnog prstena.

Izvedeni SCADA sustav baziran je na Siemens WinCC platformi sa posebnim upravljačkim modulom za upravljanje postrojenjima za preradu vode.

Radne cijeline koje smo strukturirali su:

  1. Razvod napajanja objekta sa agregatnom stanicom,
  2. upravljanje ulaznom prvim stupnjem pročišćavanja (ulazna crpna stanica),
  3. upravljanje biološkom obradom,
  4. upravljanje obradom i dehidracijom mulja.

 

Rezultati bolji od očekivanih – voda je dezinficirana i bez ostataka dušika i fosfora

Nakon što smo pokrenuli pogon,  u suradnji sa tehnologom Investitora podešavali smo i rafinirali parametre rada biološkog bazena koji svojom konstrukcijom značajno unaprijedio pročišćavanje otpadnih voda u odnosu na originalni projekt.

Ispitivanje uzoraka na izlazu iz pogona pokazalo je rezultati 3. stupnja pročišćavanja otpadnih voda što znači uklanjanje dušika i fosfora, te dezinfekciju pročišćene otpadne vode.

Što znači kako je voda zagađena gnojivima i pesticidima,

Tako to radi ATO – rezultati često ispadnu bolji od projektiranih.

Upravljanje primarnim tretmanom (ulazna crpna stanica)

Upravljanje biološkom obradom (2.Stupanj)

Upravljanje dehidracijom mulja

Upravljačka prostorija operatera

Upravljanje pogonom - SCADA sustav

This site is registered on wpml.org as a development site.