06.02.2023.

Politika Privatnosti

ATO INŽENJERING d.o.o. brine o privatnosti svih osoba s kojima na bilo koji način dolazi u kontakt. Vrlo nam je važno Vaše povjerenje i činimo sve da bi Vas i Vaše osobne podatke zaštitili od mogućih zloupotreba.

Svrha ove Politike je informirati Vas kao ispitanika na koji način obrađujemo i štitimo Vaše osobne podatke te na koji način možete ostvariti svoja prava po pitanju privatnosti.

Dana 25. svibnja 2018. godine u svim državama-članicama Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, započela je primjena Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije (dalje: Uredba). Uskladili smo svoje postupanje sa zahtjevima Uredbe glede obrade i zaštite osobnih podataka, a kako je uređeno ovom Politikom privatnosti (dalje: Politika).

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je trgovačko društvo ATO INŽENJERING d.o.o. Osijek, Vukovarska 217 b, OIB: 39189977018 (dalje: Voditelj obrade ili Društvo).

Svrhe obrade

Ovisno o svrsi, prikupljanje osobnih podataka može biti zakonska ili ugovorna obveza ili uvjet nužan za sklapanje ugovora.Pružanje osobnih podataka za ispunjenje ugovorne obveze je uvjet nužan za sklapanje i/ili izvršavanje ugovora. Imate pravo uskratiti pružanje tih podataka, ali u tom slučaju nećemo biti u mogućnosti s Vama sklopiti određeni ugovor, odnosno nećemo biti u mogućnosti ispuniti svoje obveze iz tih ugovora.Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke:

 • radnika
 • kandidata za zapošljavanje
 • poslovnih partnera
 • korisnika naše web-stranice

U okviru svoga poslovanja možemo prikupljati sljedeće kategorije osobnih podataka prema kategorijama ispitanika: Bivši i sadašnji zaposlenici:

 • svi podaci propisani pozitivnim propisima koji se odnose na radno-pravne odnose i računovodstvene propise (npr. ime, prezime, adresa, OIB, godina rođenja, JMBG, i sl.),
 • podaci za potrebu interne komunikacije unutar tvrtke (npr. poslovne fotografije i sl.),
 • podaci potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta poput organiziranja putovanja u stranu zemlju, ostvarivanje pogodnosti vezanih uz posao i sl. (npr. broj putne isprave, vozačke dozvole, podatke o uzdržavanim članovima obitelji, broju i starosnoj strukturi djece i sl.).

Kandidati za zapošljavanje:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
 • podaci iz životopisa (npr. podaci o obrazovanju, prijašnjim zaposlenjima, radnom stažu i sl.),
 • rezultati testiranja.

Poslovni partneri i druge zainteresirane strane:

 • kontakt podaci (npr. ime, prezime, e-mail adresa, broj mobitela i sl.),
 • podaci potrebni za sklapanje ugovora (npr. ime, prezime, adresa, OIB i sl.),
 • podaci potrebni za izvršenje ugovora (npr. ime, prezime, IBAN i sl.).

Našu internetsku stranicu možete posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. Ne prikupljamo osobne podatke o Vama (kao što su Vaše ime i pojedinosti o kontaktu) kada posjetite ovu internetsku stranicu, osim ako dobrovoljno ne pošaljete upit (kada upisujete ime i prezime i e-poštu za kontakt). Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.

Ne obrađujemo podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatu, genetske podatke, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca.

Pravna osnova obrade

Osobne podatke o radnicima prikupljamo i obrađujemo radi izvršenja zakonskih obveza o vođenju evidencija o radnicima i radnom vremenu, isplata plaća i drugih primitaka, prijava na obvezna osiguranja i izvršenja obveza prema poreznim propisima te knjigovodstvenog evidentiranja.

Osobne podatke o poslovnim partnerima prikupljamo i obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, odnosno zakonskih obveza knjigovodstvenog evidentiranja transakcija s kupcima i dobavljačima te obračuna i plaćanja javnih davanja.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam nužni da bismo postigli svrhu radi koje nam Vaše osobne podatke povjeravate.

Podatke prikupljamo izravno od Vas tijekom osobne komunikacije, s Vaših posjetnica, elektroničke pošte ili pošte koju nam šaljete u papirnatom obliku na našu adresu te putem javno dostupnih izvora (npr. Poslovna.hr., sudski registar i sl.).

Kad nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s Vašim osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Podaci koje prikupljamo koristit će se samo u svrhe radi koje ste nam Vaše podatke dali, a za bilo koju drugu svrhu zatražit ćemo Vašu privolu, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije.

Na osnovi Vaših osobnih podataka ne provodi se automatizirano donošenje odluka.

Primatelji osobnih podataka

Osobne podatke o radnicima dostavljamo HZZO-u, HZMO-u i MFRH PU, odnosno drugim primateljima na osnovi zakonske obveze. Podatke o radnicima, osim kada se osobni podaci dostavljaju radi izvršenja zakonskih obveza ili radi izvršenja ugovora, dostavljamo uz privolu radnika.

U obavljanju svojih djelatnosti koristimo partnere i podizvođače za poslove koje sami ne radimo. Kad je neophodno, njima dajemo informacije koje mogu uključivati i Vaše osobne podatke. Tako primjerice, dostavna služba mora znati Vaše ime i adresu da bi Vam mogla dostaviti poštu poslanu od nas.

Partnerima i podizvođačima dostavljamo samo one osobne podatke koji su nužni za obavljanje njihovog posla i obvezujemo ih na čuvanje i zaštitu Vaših osobnih podataka izjavama o povjerljivosti kako bismo bili sigurni da je i u ovakvim situacijama Vaša privatnost zaštićena.

Osim toga, osobne podatke možemo otkriti samo sukladno zakonskim obvezama.

Vaši osobni podaci se ne prenose u druge države ili druge međunarodne organizacije.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke čuvat ćemo do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obveza, a najkasnije do isteka svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.

Po isteku rokova pohrane, osobni podaci se uklanjaju iz sustava i arhiva.

Prava ispitanika

Svaki ispitanik ima pravo od nas kao voditelja obrade zahtijevati pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili uložiti prigovor te prava na prenosivost podataka.

Pravo na ispravak – Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo i dopunimo.

Pravo na brisanje – Od nas možete zatražiti brisanje osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, na primjer kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.

Pravo na ograničenje obrade – Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka

 • ako osporite točnost osobnih podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka,
 • ako je obrada podatak bila nezakonita, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima,
 • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

Pravo na prigovor – Ispitanik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U takvoj situaciji više ne smijemo obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na mogućnost prijenosa podataka – Od nas možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali ili radi ispunjenja našeg ugovora i ako se obrada vrši pomoću automatiziranih procesa.

Radi dokumentiranog postupanja prema Vašem zahtjevu, očekujemo i tražimo da zahtjev podnesete u pisanom obliku.

Obvezni smo odgovoriti na svaki Vaš zahtjev u roku od mjesec dana od njegova primitka.

Obrada na osnovi privole

Ako obrađujemo osobne podatke na osnovi Vaše privole, imate pravo u svako doba povući takvu privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka prije davanja izjave o povlačenju.

Mjere zaštite osobnih podataka

Društvo ATO INŽENJERING d.o.o. primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu Vaših osobnih podataka od nenamjernog ili nezakonitog brisanja, izmjena ili gubitaka, kao i protiv neovlaštenog prijenosa ili pristupa.

Prikupljene podatke na siguran način pohranjujemo u prostoru tvrtke kojemu pristup imaju samo ovlaštene osobe, te u bazi na mrežnom poslužitelju tvrtke kojoj je pristup strogo ograničen putem Active Directory-a i nadziran preko log filea.

Kolačići – Cookies

Kad pristupite našoj internet stranici možemo pohraniti informacije na Vaše računalo u obliku cookie-a, a koji služe za bilježenje informacija o Vašim prethodnim posjetima. Cookie ne sadrži Vaše osobne podatke, nego omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno priopćili prilikom pristupa i korištenja internet stranice.

Ako ne želite da prepoznamo Vaše računalo, možete zabraniti primanje cookie-a tako da u izborniku Alati/Opcije (Tools/Options) u svom pregledniku izaberete tu mogućnost.

Informacije koje se automatski prikupljaju na našoj web stranici

Automatski prikupljamo informacije u log datotekama poslužitelja kao što je Vaša IP adresa, vrsta preglednika, stranice za preusmjeravanje/izlazak i operativni sustav. Koristimo ove informacije kako bismo razumjeli kako se posjetitelji kreću kroz našu web stranicu te da upravljamo našim web stranicama i tehničkim rješenjima na način da Vam poboljšamo korištenje naše web stranice.

Poveznice na druge internetske stranice

Ova pravila o zaštiti privatnosti primjenjuju se samo na našu internetsku stranicu, a ne i na druge internetske stranice ili aplikacije kojima upravljaju treće osobe. Možemo Vam pružiti poveznice na druge internetske stranice i aplikacije za koje smatramo da Vas mogu zanimati. Nismo odgovorni za prakse zaštite osobnih podataka tih drugih internetskih stranica ili aplikacija.

Promjene Politike privatnosti

Politika privatnosti može se mijenjati u skladu s zakonodavstvom. Nećemo obavještavati ispitanike ili korisnike web stranice o tim promjenama. Umjesto toga, preporučujemo da povremeno provjeravate ovu stranicu za sve izmjene. Uporabom web-mjesta nakon promjene ove politike korisnik potvrđuje da je suglasan s promjenama.

Pravo na pritužbu

Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti osobnih podatka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja.

Za zaštitu prava u vezi s osobnim podacima koje ste nam povjerili i za sve zahtjeve i pritužbe u vezi Vaših osobnih podataka možete nam se obratiti pisanim putem na adresu: ATO INŽENJERING d.o.o., Vukovarska 217 b, 31000 Osijek, ili elektroničkom poštom na ato@ato.hr.

Također, imate pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.Politika privatnosti supa na snagu 25. svibnja 2018. godine.

This site is registered on wpml.org as a development site.