Overlay large 9408939c10aa110a57dd51f222262a475d9a556df6de6f5d821a98bf7d7c8686 Overlay small f37a06c716cf342bad7d11cb2af7cedbb44248da85d14f9a201e3ad37061cf42 Medium b96feaeb bfc3 44e9 bc2a 4bca2880dfc7

O nama

ATO Inženjering d.o.o. je poduzeće osnovano 2000. godine sa sjedištem u Osijeku, Hrvatska - EU. Kroz partnerstvo s dobavljačima razvija se interna baza tehničkih i tehnoloških znanja paralelno s primjenom u različitim tehničkim, tehnološkim i energetskim postrojenjima. Tvrtka djeluje u više branši  i na više tržišta što jamči stabilnost poslovanja.

Integracija sustava nadzora i upravljanja i elektrotehnički inženjering u industrijskim, tehnološkim i energetskim postrojenjima.

Zašto ATO Inženjering?

Procesna organizacija djelovanja tvrtke s naglaskom na kvalitetno poslovanje i stalno poboljšavanje poslovanja
Poznavanje branši
Servisni ugovori
Pomoć Investitoru oko pripreme investicije
Aktivno praćenje tržišta
Dobar odabir nositelja posla kod podugovaranja
Financijska stabilnost
Visoka specijalizacija u zahtjevnim zadaćama
Kompetencija u Kibernetičkoj Sigurnosti i Digitalnoj Transformaciji

Provjereni tim

Povjerite svoje poslove provjerenom timu koji to može opravdati svojim:

About2 4489339aa5fb1c54f2b7fc3fbed4f2d1b215592930171fdfd09ea9ae50ab8ba8
About2 4489339aa5fb1c54f2b7fc3fbed4f2d1b215592930171fdfd09ea9ae50ab8ba8

Misija

Pružanje kvalitetnih i zahtjevnih usluga razvoja, implementacije i održavanja tehničko tehnoloških sustava, kao i sustava nadzora i upravljanja u industrijskim, tehnološkim i energetskim postrojenjima s poslovanjem usmjerenim prema osiguranju zadovoljstva svih zainteresiranih strana.

Vizija

Učvrstiti položaj među vodećim inženjerskim tvrtkama na domaćem tržištu te ostati poželjan partner investitorima i ugovarateljima velikih projekata uz održavanje i daljnji razvoj učinkovitog sustava upravljanja, širenje djelatnosti i znanja na nova područja te razvoj samostalnih aktivnosti na međunarodnim tržištima.

Vrijednosti

Kvaliteta

Ključan zadatak ATO-a je uspostava sustava upravljanja koji se temelji na čimbenicima kvalitete i filozofije TQM-a, a u pravcu osiguranja poslovne izvrsnosti kao nadprosječne vještine vođenja cjelokupne organizacije i postizanja rezultata. Posebno težište se stavlja na postavljanje i praćenje ostvarenja ciljeva u funkciji zadovoljstva svih zainteresiranih strana uz postizanje učinkovitosti i djelotvornosti poslovanja organizacije. Kako bi postigla određeni stupanj izvrsnosti sustava upravljanja, Uprava društva se jasno opredijelila za implementaciju normi ISO9000ff i normi vezanih uz najbolje prakse u branši, primjenjujući zahtjeve za kontinuiranim poboljšanjem poslovanja.

Kompetencija

Za ATO je kompetentnost ključan motivacijski element. Kako bi ATO mogao realizirati svoju misiju pružanja kvalitetnih i zahtjevnih usluga, izuzetno je važno osigurati kompetentnost unutar svih područja i razina rada i djelovanja. Kompetentnost se odnosi na cjelokupnu organizaciju, njenu strukturu, tehničku i tehnološku razinu te sve djelatnike i partnere. Osigurava se procesom stalne edukacije i samoedukacije, kvalitetnim odabirom kadrova, certificiranjem i licenciranjem kroz partnerske i franšizne ugovore s vendorima, stjecanjem formalnih zakonskih kompetencija za tvrtku i djelatnike te objektivnim ocjenjivanjem svih elemenata kompetentnosti organizacije.

Sistematičnost

Sistematičan pristup upravljanja ATO-a osigurava sagledavanje svih procesa i njihove uloge u kontekstu upravljanja cjelinom, u kojoj je važno da sve organizacijske jedinice realiziraju svoju misiju na način da daju svoj maksimum unutar zadanih zadataka i svoje uloge unutar tvrtke. Interes pojedinca i odjela ne smije imati prednost u odnosu na interes tvrtke.

Razvoj

Stalan razvoj sustava imperativ je i ključan zadatak ATO-a i osigurava se razvojem struke, zaposlenika, partnera i klijenata. ATO u tom procesu ima za zadaću prihvaćanje i transfer novih znanja i tehnologija unutar branše.

Partnerstvo

Partnerstvo je ključno u ostvarivanju vizije pružanja kvalitetnih i zahtjevnih usluga razvoja, implementacije i održavanja tehničko-tehnoloških sustava, kao i sustava nadzora i upravljanja. Kako bi proveo svoju viziju, ATO mora kroz partnerstva razvijati znanja, tehnologije i iskustvo koje dalje transferira prema svojim klijentima s ciljem uspostave međusobnog povjerenja i uvažavanja. Kroz partnerstva sa vendorima i klijentima ostvaruje se win-win-win situacija.

Poštovanje

ATO je tvrtka unutar koje je za uspješno obavljanje zadanih poslova i ostvarenje misije izuzetno važno uzajamno poštovanje i tolerancija svih sudionika na svim razinama. Poštivanje se odnosi na: odnos između različitih struka, odnos između različitih stručnih sprema, odnos između djelatnika, odnos prema klijentima, partnerima i svim ostalim zainteresiranim stranama, odnos prema hijerarhiji te različitosti u svakom smislu.

Etika

Poslovanje ATO-a i svakog pojedinca unutar sustava mora se odvijati unutar moralnih i etičkih načela društvene zajednice.

Postojanost

Politika postojanosti ATO-a je važna vrijednost u procesima unutar tvrtke te relacijama prema klijentima i vendorima u svrhu uspostave odnosa u kojem će sve zainteresirane strane moći dugoročno osigurati svoj interes. Naš proizvod je naše znanje.

Vrijednosti i politika poslovanja

Opredijeljenošću uprave za kvalitetu i prepoznavanjem njene važnosti za poslovanje ATO-a definirane su ukupne vrijednosti poslovanja i temeljem njih parcijalne poslovne politike koje u konačnici integralno čine politiku kvalitete organizacije.