Competences  large bd235c88db4e2d1527d3a089081068956b930a912de02926f06fa31139cc88e1 Competences f58d8e7150350187a79ce2a1990b919ee436374f27d28f367aea96e46094e2b3

Kompetencije

Kompetencije

Kompetencije u branšama

MV
Srednjenaponski sustavi
MS
Usluga održavanja
EM
Nadzor i upravljanje energetskog postrojenja i gospodarnje energijom
P&SA
Zaštita i stanično upravljanje
I&C
Procesna instrumentacija i analitika & sustavi nadzora i upravljanja
LV&D
Niskonaponski sustavi i pogoni

Termoelektrane na ugljen

Ulaz svježeg zraka

I&C
MS
MV

Pregrijači svježeg zraka

I&C
MS

Bubanj kotla

LV&D
I&C
MS

Sustav loženja

LV&D
I&C
MS

Kemijska priprema vode

LV&D
I&C
MS

Dimnjak

I&C
MS

Transport i odlaganje ugljena

LV&D
I&C
MS

Sustav kondenzata

LV&D
I&C
MS

Rashladni toranj

LV&D
I&C
MS

Rashladne pumpe

LV&D
I&C
MS

Otpepeljivanje i odlaganje pepela

LV&D
I&C
MS

Električni generator

I&C
P&SA
MS

Napojna voda

I&C
MS
MV

Ventilatori svježeg zraka

I&C
MS
MV

Ventilatori dimnih plinova

I&C
MS
MV

Elektrofilter

LV&D
I&C
MS
MV

Mlinovi ugljena

I&C
P&SA
MS
MV

Zagrijači

I&C
MS

Ispuhivači čađi

LV&D
I&C
MS

Pomoćna kotlovnica

LV&D
I&C
MS

Parna turbina

LV&D
I&C
MS

Pregrijači pare

I&C
MS

Blok transformator

P&SA
MS
MV

Energy management and optimizing system

LV&D
I&C
MS

Diesel agregat

LV&D
I&C
MS

Sustav obrade otpadnih voda

LV&D
I&C
MS

Sustav obrade dimnih plinova

LV&D
I&C
EM
MS

Nskonaponski razvod, podrazvod, MCC

LV&D
P&SA
EM
MS

SN razvod

P&SA
MS
MV

Suspaljivanje biomase

I&C
MS

Hidroelektrane

Sekundarna regulacija

LV&D
I&C
MS

Pomoćna postrojenja

LV&D
I&C
MS

Obnovljivi izvori

Energana na Biomasu - Studija izvodljivosti

LV&D
I&C

Energana na Biomasu - Projektna dokumentacija

LV&D
I&C
P&SA
EM
MS
MV

Energana na Bioplin - Pomoćna postrojenja

LV&D
I&C
MS

Pitka voda

Vodozahvat

LV&D
I&C
MS

Zdenac

LV&D
I&C
MS

Aeracija

LV&D
I&C
MS

Flokulacija

LV&D
I&C
MS

Sedimentacija

LV&D
I&C
MS

Filtracija

LV&D
I&C
MS

Bazeni

LV&D
I&C
MS

Zatvoreni filteri

LV&D
I&C
MS

Ultrafiltracija

LV&D
I&C
P&SA
EM
MS

Dezinfekcija

MS

Tekući klor

LV&D
I&C
MS

Plinoviti klor

LV&D
I&C
MS

Elektroliza

LV&D
I&C
MS

Ozon

LV&D
I&C
MS

Lampe

LV&D
I&C
MS

Skladištenje

LV&D
I&C
MS

Vodospreme

LV&D
I&C
MS

Distribucija

MS

Više tlačnih zona

LV&D
I&C
MS

Mjerna okna - MRO

LV&D
I&C
MS

Kontrola propuštanja cjevovoda

LV&D
I&C

Otpadne vode

Crpne stanice

LV&D
I&C
MS

Ulazna okna

LV&D
I&C
MS

Mjerna okna

LV&D
I&C
MS

Prethodno pročišćavanje

LV&D
I&C
MS

Prvi stupanj pročišćavanja

LV&D
I&C
P&SA
EM
MS

Drugi stupanj pročišćavanja

LV&D
I&C
P&SA
EM
MS

Ispusti

LV&D
I&C
MS

Hidrotehnički objekti

Crpne stanice za slivne vode

LV&D
I&C
P&SA
EM
MS
MV

Sustavi za navodnjavanje

LV&D
I&C
MS
MV

Akumulacije

LV&D
I&C
MS

Termoenergetski objekti - kemijska priprema vode

Demineralizacija

LV&D
I&C
MS

Dekarbonizacija

LV&D
I&C
MS

Desalinacija

LV&D
I&C
MS

ARA,REA,Tapproge

LV&D
I&C
MS

Postrojenja nafte i plina

Sustavi za gašenje požara

LV&D
I&C

Nafta i plin

Trasnport nafte

LV&D
I&C
P&SA
EM
MS

Skladištenje nafte

LV&D
I&C
P&SA
EM
MS

Računala protoka za naftu

I&C
MS

Bušotine nafte

LV&D
I&C
MS

Autopunilišta

LV&D
I&C
P&SA
EM

Vagonpunilišta

LV&D
I&C
P&SA
EM

Gašenje požara

LV&D
I&C

Tank menadžment

I&C

Kompresori i pumpne stanice

LV&D
I&C
P&SA
EM

Plinske mjerno redukcijske stanice

LV&D
I&C
MS

Plinske kotlovnice

I&C
MS

Proizvodnja vodika

LV&D
I&C
MS

Toplinarstvo

Proizvodnja tople vode

LV&D
I&C
MS

Proizvodnja vodene pare

LV&D
I&C
MS

Spremnici toplinske energije

I&C
MS

Crpka tople vode za toplinarski sustav

LV&D
I&C
MS

Distribucija toplinske energije

LV&D
I&C
MS

Toplinske podstanice

LV&D
I&C
MS

Stanice za dizanje tlaka

LV&D
I&C
MS

Sustavi za optimiranje toplinarskog sustava u realnom vremenu

I&C
MS

Mjerenje toplinske energije

I&C
MS

Prehrambena industrija

Šećerane

LV&D
I&C
EM
MS
MV

Tvornice ulja

LV&D
I&C
MS

Pivovare

LV&D
I&C
MS

Pasterizacija

LV&D
I&C
MS

Energane

LV&D
I&C
P&SA
EM
MS
MV

Prijenos električne energije

Sekundarna energetska oprema

P&SA
MS

Sustavi neprekidnog napajanja

P&SA
MS

Distribucija električne energije

Trafo stanice 35/10 kV

LV&D
P&SA
MS
MV

Trafo stanice 10/0,4 kV

LV&D
P&SA
MS
MV

Kompenzacija jalove energije

LV&D
MS

Uvođenje u SDV

LV&D
P&SA
MS

Dizel Agregat

LV&D
I&C
MS

Ostalo

Upravljanje rasvjetom stare gradske jezgre i palača - Dubrovnik/Hrvatska

I&C
MS

Tvornica papira

LV&D
I&C
P&SA
EM
MS
MV

Tvrnice cementa

I&C

Energetski Management i ISO 50001

LV&D
I&C
P&SA
EM

Optimiranje potrošnje industrijskog potrošača iz višestrukih izvora EE

LV&D
I&C
EM

Šaržno i procesno upravljanje

I&C

Upravljanje recepturama

I&C

Upravljanje Transportnim smjerovima

I&C

Sustav detekcije propuštanja

I&C

Kompetencije u tehnici

DCS/PLC

SIEMENS Teleperm XP

SIEMENS SPPA T 3000

SIEMENS PCS7

SIEMENS SIMATIC S7 - Step 7

SIEMENS TIA Portal

Allen Bradley - SLC, µlogix

ABB 800XA

Safety/High Tolerant Systems

PCS7 Route Control

Brewmaxx ProLeiT

HMI

SIEMENS WinCC

ROCKWELL RSView

WONDERWARE InTouch

ABB

SIEMENS SICAM PAS

WinCC Power Rate

Energetski sustavi upravljanja i zaštite

SIEMENS SICAM PAS

KONČAR PROZA NET

Projektiranje

Simaris

ePlan

ACAD

SeeElectrical-CADDy

COMOS

Specifične kompetencije

Realizacija standardnih PLC sustava

SIEMENS SIMATIC

S7-200

S7-1200

S7-300

S7-400

ALLEN BRADLEY

SLC

Micrologix

Realizacija redundantnih sustava

SIEMENS SIMATIC

S7-400 H

Realizacija FAIL-SAFE sustava i aplikacija

SIEMENS SIMATIC

S7-300 F

S7-400 F

Realizacija redundantnih FAIL-SAFE sustava i aplikacija

SIEMENS SIMATIC

S7-400 F/H

Razvoj komunikacijskih drivera

PROFIBUS

MODBUS

Industrijski Ethernet

Realizacija mobilnih komunikacijskih sustava

SINAUT Telecontrol

Realizacija DCS sustava

SIEMENS PCS7

SIEMENS Teleperm XP

SIEMENS TXP2000

SIEMENS TXP3000

ABB 800XA

ProLite

TiaPortal

Realizacija SCADA sustava

WinCC

Intellution Fix

RS View

Wonderware Intouch

Lookout

Migracija zastarjelih sustava upravljanja

SIMATIC S5

Teleperm M

Honeywell TDC300

Realizacija stanične automatike u energetici

SICAM PAS

ProzaNET