EU projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Group 10 fdd93371877a9bd548299d2e51a79aea47dc476dfd6c96d8d0e96e2faedf552d
Group 13 15dc5c3d818c93476d5e3c9c35043e2163503ab534a0947e4706df34abc4e0f8
Opkk 69000b53a593efdc6a8cd3725df8a4021aaa9d803579b17105f4a6e41a27f735

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost ATO INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

NAZIV PROJEKTA

Razvoj najboljih rješenja procesne automatike kroz izvrsnost u sustavu upravljanja

KORISNIK PROJEKTA

ATO INŽENJERING d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Vukovarska 217/B, Osijek

 

O PROJEKTU

ATO inženjering d.o.o. pripada industriji CSI integratora sustava nadzora i upravljanja u industrijskim, tehnološkim i energetskim postrojenjima. U nastojanju da na međunarodnom tržištu postane prepoznat kao tvrtka koja svojim kupcima nudi rješenja najboljih svjetskih praksi, ATO je odlučio uvesti i certificirati CSIA sustav upravljanja. Time će se osigurati kvaliteta u svim aspektima poslovanja uz povećanje konkurentnosti poduzeća te poboljšanje pristupa zapadnom tržištu.
Projekt uključuje sljedeće aktivnosti:

 1. Priprema i uvođenje CSIA sustava upravljanja
 2.  Edukacija djelatnika
 3. Certificiranje sustava upravljanja prema CSIA standardima
 4. Upravljanje projektom
 5. Promidžba i vidljivost

Projekt, dakle, uključuje ulaganje u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja poslovnim procesima prema zahtjevima tržišno priznate certifikacijske sheme CSIA. CSIA je skraćenica od Control System Integrators Association - Udruga integratora kontrolnih sustava upravljanja. Riječ je o neprofitnoj svjetskoj udruzi koja želi unaprijediti industriju integracije kontrolnih sustava upravljanja. Članovi CSIA udruge su tvrtke (integratori kontrolnih sustava upravljanja) koje pružaju usluge integracije kontrolnih sustava upravljanja, odnosno tvrtke koje koriste svoje inženjerske, tehničke i poslovne vještine kako bi pomogli proizvođačima i drugima automatizirati njihovu opremu i sustave.

 

CILJ I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Očekivani rezultati projekta su:

 • Uveden sustav upravljanja prema CSIA normi
 • Djelatnici poduzeća obučeni za rad sukladno CSIA normi
 • Certificiran sustav upravljanja poslovnim procesima prema CSIA normi

Cilj ovog projekta je omogućiti ATO inženjeringu da na međunarodnom tržištu postane prepoznat kao tvrtka koja svojim kupcima nudi rješenja najboljih svjetskih praksi. Uvođenjem CSIA sustava upravljanja osigurat će se kvaliteta u svim aspektima poslovanja uz povećanje konkurentnosti poduzeća te poboljšanje pristupa zapadnom tržištu.

 

VRIJEDNOST PROJEKTA

Ukupna vrijednost projekta iznosi 532.266,80 kuna.
Projekt sufinancira Europska unija iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu 377.031,25 kuna .
S obzirom da ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 444.500,00 kuna , sufinanciranje Europske unije pokriva 84,8214286% prihvatljivih troškova projekta.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Razdoblje provedbe projekta je od 01.08.2018. do 01.06.2019. godine.

 

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Projektni tim čine:

 • voditelj projekta - Dejan Đurišić, direktor ATO inženjeringa d.o.o.
 • menadžer kvalitete - Ivana Grahovac
 • Kontakt: ivana.grahovac@ato.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr .

Detalje o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija možete pronaći na https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ .