Activities large f32807d985c1aef24590ac1e8f21d55ae103dc76bbf95a65d29abf28313dbdc9 Activities 66651aadcad64b0f9e22414eda09a72bfb73c6e0558fa306f7e70c00bec7a877

Djelatnosti

Djelatnosti

Projektiranje

Izrađujemo elektrotehničku projektnu dokumentaciju svih razina razrade - idejna rješenja, idejne projekte, glavne projekte, izvedbene projekte i projekte izvedenog stanja.

Naši inženjeri posjeduju veliko znanje i iskustvo dostatno i za najzahtjevnije projekte iz područja elektrotehnike. Za izradu projektne dokumentacije koristimo najnaprednije dostupne 2D i 3D alate (ePlan, Comos, ACAD, Simaris Design...) koji omogućavaju  visoku produktivnost i kvalitetan izlazni proizvod.

Naša projektna rješenja usklađena su s važećom zakonskom regulativom, propisima te domaćim i međunarodnim normama i pravilima struke.

Posebno vodimo računa o radu na siguran način, zaštiti okoliša te energetskoj učinkovitosti naših projektnih rješenja. Također pružamo usluge savjetovanja i nadzora nad gradnjom iz područja elektrotehnike.

 

Za Vas radimo Projektnu dokumentaciju za:

 • Srednjenaponske sustave
 • Određivanje struje krakog spoja, odabir i dimenzioniranje sklopne opreme, kabela, transformatora, uzemljenja, zaštite
 • Elektro projekt za trafo ili agregatsku stanicu
 • Niskonaponski elektro glavni razvodi, podrazvodi, MCC sustavi
 • Dokumentacija instrumentacije i sustava nadzora i upravljanja
 • Procesni dijagram toka
 • Dijagram cjevovoda i opreme
 • Označavanje petlje
 • Lista instrumenata
 • Specifikacija – obrasci
 • Dijagrami i opisi logike
 • Plan smještaja
 • Pojedinosti o instalaciji
 • Dijagrami petlji
 • SIL dokumentacija
 • Standardi i propisi
 • Upute za upotrebu i održavanje

Razine dokumentacije:

 • Koncept
 • Idejni projekt
 • Studija isplativosti
 • Natječajna dokumentacija
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt
 • Projekt izvedenog stanja

Vrste dokumentacije po primjeni:

 • Razvod električne energije
 • Odvodi
 • MCC
 • Rasvjeta
 • Telekomunikacije
 • Procesna mreža
 • Sustav alarmne, protupožarne i instalacije uzbunjivanja
 • instalacija u prostorima ugroženima eksplozivnim plinovima  -ATEX
 • Multimedija
 • Dizala/liftovi/kranovi
 • Interkom (audio/video)
 • Pričuvno napajanje diesel/ups/dvostruko napajanje/preklopna automatika
 • Gospodarenje energijom (energy managment)
 • Sustavi uzemljenja

Softverski alati koji se koriste pri izradi projektne dokumentacije:

 • EPLAN
 • AUTOCAD
 • Simaris design
 • SCFA 8.1
 • COMOS
 • SeeElectrical
 • CADdy
 • MS VISIO
 • MS Word

Zašto ATO u projektiranju?

Usluga izrade projektne dokumentacije, bez obzira o kojoj se razini posla radi, je ključna za cijeli projekt sa stajališta funkcionalnosti projektiranog sustava, vremena i troškova izvođenja posla, kao i kasnijih troškova u eksploataciji. Iz tog razloga je dobro poslove projektiranja povjeriti provjerenom timu koji to mogu opravdati svojim:

 • Referencama kod brojnih Investitora za izradu projektne dokumentacije
 • Procedurama za izvođenje poslova
 • Praćenjem zakonske regulative i aktualnih standarda
 • Brojem i iskustvom inženjera
 • Poznavanjem branši te iskustvom u izvođenju
 • Partnerstvima
 • Certifikatima
 • Stalnim internim i eksternim edukacijama svojih djelatnika s provjerom usvojenih znanja
 • Projektnim alatima
 • Vlastitim uredima i vozilima

Razvoj softverskih aplikacija

Specijalnost tvrke ATO Inženjering je integracija sustava nadzora i upravljanja odnosno razvoj PLC, DCS, HMI i SCADA aplikacija. Veliki broj vrlo zahtjevnih i uspješno realiziranih projekata daje nam za pravo ustvrditi da smo u ovoj djelatnosti među vodećim tvrtkama u regiji.

Pružamo usluge razvoja nadzorno-upravljačkih, regulacijskih, fail-safe i high tolerant aplikacija te njihovu komunikaciju s nadređenim i drugim uređajima.

Eksperti smo u korištenju Siemens sustava upravljanja SIMATIC S7, PCS7, TXP, T-3000 i WinCC, ali dobro poznajemo i brojne druge sustave uključujući i sustave drugih dobavljača Allen Bradley, ABB, Končar....

Izrada PLC/SCADA/DCS softverskih aplikacija

Postupak izrada aplikacija tijesno je vezan za projektne aktivnosti, aktivnosti izrade upravljačkih ormara, te u aktivnosti ispitivanja sustava nadzora i upravljanja prije puštanja u rad.


Softverske HMI aplikacije, koje omogućuju vizualizaciju upravljačkih stanja i zadaća, kao pomoć  operaterima, se također razvijaju s pomoću odgovarajućih razvojnog paketa.


Djelatnost razvoja PLC/SCADA/DCS softverskih aplikacija se naziva Integracija sustava nadzora i upravljanja ili Control System Integration.

 

Što je značajno?

Usluga izrade softverskih aplikacija, bez obzira o kojoj se razini posla radi, je značajna za  sustav nadzora i upravljanja jer se od aplikacija zahtijeva:

 • stabilnost i pouzdanost aplikacija, preglednost koda i funkcija
 • korištenje provjerenih funkcija
 • jednostavnost provođenja testiranja, ispitivanja i puštanja u rad dugoročnost, ažurnost i kvaliteta razvojnih alata kojim se razvijaju

Najčešće korištene softverske platforme:

 • Siemens: SIMATIC S5, SIMATIC S7, WinCC HMI, WinCC Flexible, TIA Portal, PCS7, Teleperm XP, TXP2000, TXP3000
 • Allen Bradley PLC/Rockwell HMI
 • ABB 800xa DCS
 • Proleit
 • Končar ProzaNET
 • Wonderware Intouch
 • kao i sve ostale koje korisnici zahtijevaju

Zašto ATO u izradi softverskih aplikacija?

 • Standardni blokovi, politika kvalitete, interni standardi, korištenje provjerenih i uglednih hardverskih i softverskih platformi
 • Posjedovanje brojnih razvojnih alata (različitih proizvođača, vrsta i verzija)
 • Inženjeri educirani za izradu aplikacija (različitih proizvođača, vrsta i verzija )automatskog upravljanja, telemetrije i programa za PLC, DCS i SCADA/HMI sustave
 • Višegodišnje iskustvo u izradi kompleksnih sustava nadzora i upravljanja
 • Modernizacija postojećih sustava nadzora i upravljanja
 • Nadogradnja postojećih PLC sustava
 • Modernizacija ili nadogradnja SCADA/HMI sustava
 • Povezivanje sustava različitih proizvođača
 • Migracija i oplemenjivanje na novije sustave nadzora i upravljanja
 • Povećanje vrijednosti postojećeg sustava nadzora i upravljanja
 • Certifikati iz područja OT kibernetičke sigurnosti

Izrada upravljačkih i niskonaponskih ormara

ATO inženjering pruža uslugu izrade nadzorno-upravljačkih, niskonaponskih razdjelnih, distribucijskih i MCC ormara. Osim klasične izvedbe (montaža opreme na temeljnu ploču ili zaktretni okvir) nudimo i izradu ormara u izvlačivoj izvedbi (SIEMENS Sivacon S8) gdje se oprema montira u zasebne odjeljke/ladice radi veće raspoloživosti sustava.

Naš tim iskusnih tehničara i kontrolirani, dobro razrađeni proizvodni proces omogućava nam izradu ormara po najvišim standardima.

Izrađujemo ormare koje smo sami projektirali kao i projektirane od drugih:

 • Niskonaponski razdjelni i distribucijski ormari su komponente sustava koje se koriste za funkcionalno povezivanje elektrotehničke izvora napajanja (generatora, transformatora, kabela) s trošilima (motora, grijača, rasvjetnih komponenti…).
 • U modernim postrojenjima više kompleksnosti, niskonaponski razdjelni sustavi mogu u potpunosti izvršiti svoju funkciju u osiguravanju i razvodu električne energije samo ako ih je moguće uključiti u sustav nadzora i upravljanja.
 • Upravljački ormari imaju za zadaću smještaj i povezivanje elemenata sustava nadzora i upravljanja s naglaskom na dugovječan i pouzdan rad

 

Proizvodimo različite tipove niskonaponskih razvodnih i upravljačkih ormara:

 • Glavni razvodi
 • Podrazvodi
 • Razvodni ormari za napajanje motornih pogona MCC
 • Razvodni ormari za mjerenje, regulaciju i upravljanje
 • Upravljački ormari PLC i DCS
 • Ranžirni ormari
 • Lokalne kutije

Certifikati

Nudimo i rješenje u protueksplozivnoj zaštiti (Ex) za područja ugrožena eksplozivnom prašinom i plinom.

Siemens Solution Partner Certificirane Tehnologije:
• Advanced Factory Automation
• Industrial Communications
• Process Control System SIMATIC PCS 7
• Process Instrumentation SIEMENS Certified

Prije isporuke, vrši se opsežno tvorničko ispitivanje u skladu s međunarodnim IEC standardom, ostalim međunarodnim standardima te specifičnim ugovornim zahtjevima.
Proizvodnju prate striktne procedure.

Posebno rješenje za koje smo certificirani:

Sivacon S8 - SIEMENSOV certificirani izvlačivi sustav glavnih razvoda, podrazvoda i MCC:

 • Sabirnički sustavi do 7000A
 • Različiti tipovi ormara (dovodni, fiksni, izvlačivi, rastavljačke pruge)
 • Izvlačivi motorski i kabelski dovodi/odvodi, kodiranje
 • Visoki stupanj pouzdanosti, raspoloživosti, efikasnosti, kvalitete, sigurnosti
 • Uniformna rješenja
 • Simocode višenamjenski elektronički uređaj za zaštitu motora s integriranim nadzorno – upravljačkim i dijagnostičkim funkcijama

Zašto ATO u izradi razdjelnih i upravljačkih ormara?

 • Projektantski nadzor inženjera
 • Kvaliteta proizvedenih ormara
 • Stalni nadzor nad proizvodnjom
 • Kvalitetno ispitivanje
 • Primjena standarda koja jamči visoku pouzdanost realiziranih sustava
 • Redovita edukacija tehničara i inženjera uključenih u izradu ormara
 • Prvoklasne komponente i ulazna kontrola

Elektromontaža

U sklopu svojih projekata nudimo i uslugu izrade kompletnih instalacija niskog napona uključujući poslove izrade kabelskih trasa, polaganje i spajanje kabela, montažu i spajanje elektro i instrumentacijske opreme.

Glavne elektromontažne aktivnosti su:

 • Demontaža i zbrinjavanje stare opreme
 • Postavljanje elektrotehničke, razdjelne i lokalne opreme na predviđeno mjesto
 • Instalacija kabelskih trasa
 • Postavljanje kabela
 • Spajanje kabela
 • Instalacija sustava uzemljenja i sustava zaštite od munje
 • Spajanje uređaja procesne instrumentacije i analitike
 • Spajanje elektromotornih pogona
 • Instalacija sustava rasvjete

Zašto ATO u poslovima elektromontaže?

Poslovi elektromontaže zahtijevaju iskusne tehničare i inženjere voditelje projekta da bi se poslovi kvalitetno, blagovremeno, sigurno i efikasno odradili. Tvrtka ATO Inženjering d.o.o. je ekipirana da bi se mogli odraditi poslovi visoke kompleksnosti, a u slučaju potrebe obavljanja poslova vrlo visokog intenziteta ili daleko od sjedišta firme, koriste se prokušani partneri koji se uključuju u montažne aktivnosti.

Ispitivanje i puštanje u rad

Nakon izvršene montaže i spajanja opreme u cjelinu, naš iskusni tim vrši ispitivanja sustava na hladno, ispitivanja na toplo i sudjelujemo u puštanju u rad, kao i pri probnom radu.

Ispitno osoblje vrši ispitivanja sukladno zahtjevima naručitelja, te provjerenim ispitnim protokolima usklađenim s najboljim praksama te vlastitom politikom i procedurama kvalitete.

Ispitivanje se provodi u sljedećim koracima:

 • Parametriranje uređaja zaštite, procesne instrumentacije, različitih pretvarača, barijera, softstartera, frekventnih pretvarača, simocode-a, termostata, besprekidnih napajanja i sl.
 • Ispitivanje signalnih krugova od izvršnih elemenata do sučelja za operatera
 • Ispitivanje logike upravljanja
 • Ispitivanje sekvenci
 • Podešavanje mjernih regulacijskih krugova

Zašto ATO u poslovima ispitivanja i puštanja u rad?

Poslovi ispitivanja i puštanja u rad iziskuju posebno iskusne inženjere i tehničare. Sudjelovanje djelatnika ATO Inženjeringa d.o.o. u ispitivanju i puštanju u rad na brojnim radilištima u različitim branšama čini tvrtku regionalnim liderom u ovom području.

Održavanje

Ato inženjering pruža usluge preventivnog i korektivnog održavanja u kompleksnim postrojenjima, posebice sustava nadzora i upravljanja, sustava elektroenergetske zaštite, niskonaponskih razvodnih, podrazvodnih i MCC sustava, sustava pričuvnog napajanja, sustava srednjeg napona i dr., a sve u cilju postizanja i održavanja visoke pogonske spremnosti.

Preventivno i korektivno održavanje

Usluga preventivnog i korektivnog održavanja je u kompleksnim sustavima poput sustava nadzora i upravljanja, sustava elektroenergetske zaštite, modernih niskonaponskih razvodnih i MCC sustava, sustava pričuvnog napajanja, sustava srednjeg napona i dr., značajna u održavanju pogonske spremnosti.


U preventivno održavanje se ubrajaju periodične aktivnosti preventivnih vizualnih pregleda opreme, preventivne aktivnosti čišćenja razdjelnica, preventivno dotezanje stezaljki, revizija vitalne opreme i sustava, kontrola pričuvnih baterija, kontrola funkcije rijetko korištenih i zaštitnih sustava, termografski pregledi opreme u radu u svrhu ranog otkrivanja kvara, a sve u skladu s propisanim periodima preventivnih pregleda.


Pod korektivnim održavanjem se podrazumijevaju aktivnosti koje je potrebno izvršiti u slučaju kvara ili manjkavosti u radu sustava, po pozivu od strane korisnika sustava.

 

Zašto ATO u poslovima održavanja?

 

Tvrtka ATO Inženjering d.o.o. u svojem poslovanju u značajnom udjelu obavlja aktivnosti održavanja. Inženjeri i tehničari su iskusni u obavljanju održavateljskih aktivnosti.
Višegodišnje iskustvo je rezultiralo sistematičnim pristupom održavanju u nekoliko koraka:

 • Pristupni pregled, sistematizacija dokumentacije i izrada sigurnosnih kopija softverskih aplikacija
 • Preuzimanje preventivnih održavateljskih aktivnosti i edukacija osoblja naručitelja
 • Korektivno održavanje
 • Savjetovanje

Višegodišnji ugovori preventivnog i korektivnog održavanja elektro dijela postrojenja i nadzorno upravljačkog sustava izvode se u postrojenjima različitog tipa:

 • Termoenergetskim postrojenima
 • Objektima vodoopskrbe i odvodnje
 • Sustavima za distribuciju pitke vode
 • Sustavima za distribuciju plina
 • Tvornice šećera
 • Industrijske energane

Edukacija operatera i osoblja za održavanje sustava važan je segment koji omogućuje kvalitetnije usluge održavanja sustava.

Digitalna transformacija

Kako bi ostale konkurentne, tvrtke se odlučuju za primjenu novih pristupa rješavanju problema i povećanju učinkovitosti poslovanja. Digitalna transformacija osigurava takva poboljšanja, ali zahtijeva sveobuhvatan pristup (tehnologiji, organizaciji / ljudima, procesima) kako bi bila doista uspješna. Mnoge tvrtke su zainteresirane za mogućnosti i traže partnere za realizaciju svojih strategija digitalne transformacije. U Ato inženjeringu pratimo moderne trendove i sudjelujemo u partnerstvu u projektima Digitalne transformacije sa stajališta integracije sustava upravljanja.

Zašto ATO u Digitalnoj transformaciji?

ATO Inženjering certificirani je član udruge CSIA - Control System Integrators Association

 • CSIA je najjača globalna udruga tvrtki iz područja integracije sustava automatizacije
 • Osnovana 1994. godine, Udruga integratora sustava nadzora i upravljanja (CSIA) je neprofitna, globalna udruga koja nastoji unaprijediti industriju integracije nadzorno upravljačkih sustava. Integratori koriste svoje inženjerske, tehničke i poslovne vještine kako bi pomogli proizvođačima i drugima da automatiziraju svoju industrijsku opremu i sustave. CSIA pomaže članovima da poboljšaju svoje poslovne vještine, pruža forum za razmjenu stručnosti u industriji i promiče prednosti angažmana certificiranog integratora sustava nadzora i upravljanja. CSIA ima više od 500 tvrtki članica u 40 zemalja.

CSIA kroz svoju radnu grupu za digitalnu transformaciju prati i utječe na formiranje najboljih praksi, u čemu Ato aktivno sudjeluje.

Kibernetička sigurnost industrijskih sustava (OT) kao sastavnica poslovne sigurnosti

Djelatnost kibernetičke sigurnosti industrijskih sustava (OT) je potpuno različita od IT kibernetičke sigurnosti zbog različitih prioriteta ta dva svijeta i podrazumijeva potpuno drugačiji profil stručnjaka.

U konačnici obje navedene grupe stručnjaka objedinjuju rezultate svoga rada u jednu cjelinu u svrhu učinkovite zaštite tvrtke od potencijalne ugroze iz kibernetičkog svijeta, te sposobnosti brzog i sigurnog oporavka sustava u slučaju incidenta.

Zašto ATO u kibernetičkoj sigurnosti?

 • Certifikati tvrtke i djelatnika
  • ISO 9001 – Kvalitetno upravljanje
  • ISO 14001 - Okoliš
  • OHSAS 18001 – Zaštita na radu
  • ISO 50001 – Energetska učinkovitost
  • Certifikati za poznavanje automatizacijskih tehnologija različitih globalnih proizvođača
  • Certficirani Siemens Solution Partner Automation za područje Industr. Communications
 • ISA/IEC 62443 – Kibernetička sigurnost OT (sustava automatizacije - PLC/SCADA/DCS) - Djelatnici Ato inženjeringa su jedini u Republici Hrvatskoj certificirani po ovoj normi prema službenom ISA certifikacijskom direktoriju                 
 • Udruga CSIA - Control System Integrators Association - Članstvo i savladan certifikat najboljih praksi najjače globalne udruge tvrtki iz područja integracije sustava automatizacije
 • Razvijene poslovne procedure
 • Kvalitetni raspoloživi resursi
 • Bogato iskustvo u branšama i tehnologijama
 • Specijalistička znanja i reference
 • Tehnička nepristranost
 • Aktivno praćenje najnovijih trendova
 • Veliki broj referenci s ugrađenim cijelim nizom proizvoda i sustava industrijskih komunikacija s elementima kibernetičke sigurnosti
 • Sporazum o suradnji FERIT – SIEMENS – ATOS – ATO Inženjering na znanstvenim, istraživačkim, obrazovnim i komercijalnim projektima u području kibernetičke sigurnosti industrijskih sustava
 • Djelovanje na svijest o rizicima iz područja kibernetičke sigurnosti - Ato inženjering d.o.o. je suorganizator već tri dvodnevne godišnje konferencije CSC iz područja kibernetičke sigurnosti u Osijeku, na kojima je sudjelovanje besplatno za posjetitelje